1. ZARZĄD:
Prezes -Tomasz Tomczyński tel. 601697971
Wiceprezes-Skarbnik – Janina Gajewska tel. 694492404
Wiceprezes-Sekretarz – Marlena Walczak tel. 512469840
Członkowie Zarządu:
Paweł Grabarczyk
Konrad Okrój
Marta Tomczyńska
Cezary Wójtowicz
  1. KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Adrian Wincentak
Członkowie:
Olga Adach
Bartosz Błaszczyk
Grzegorz Kawecki
Robert Osiejewski
  1. KOMISJA DYSCYPLINARNA
Przewodniczący – Krzysztof Grodecki
Członkowie:
Marek Konopka
Anna Wójtowicz