W roku 2023 otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W ramach tego zadania wykonaliśmy następujące działania:
- dyżury i patrole
- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego
- zakup paliwa
- zakup łodzi ratowniczej KONTRA 400RC z silnikiem YAMAHA F40 FETJ
- zakup przyczepy podłodziowej

Całkowity koszt zadania wynosił 147 440 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 110 000 zł. Przeznaczono na wydatki bieżące (40 000 zł) oraz wydatki inwestycyjne w postaci łodzi ratowniczej z silnikiem oraz przyczepy podłodziowej (70 000 zł). Dodatkowo WOPR Białobrzegi wyposażyło łódź w sprzęt ratowniczy o wartości 21 900 zł. Kwota ta pokryta została ze środków pochodzących z 1,5 % podatku oraz działalności gospodarczej.

Zadanie publiczne pn. Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego w 2023 roku jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 20.10.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu białobrzeskiego realizowane przez Powiatowe WOPR. Podczas spotkania ukazane zostały zasady udzielania pierwszej pomocy. Omówiono temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznej drogi do domu, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia miejsca wypadków, przeciwdziałania zatrucia czadem oraz bezpieczeństwa nad wodą. Odbył się również pokaz symulowanej akcji ratowniczej- ewakuacja poszkodowanego z miejsca zagrożenia oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED.

Przeprowadzono konkursy w ramach których aktywni uczestnicy otrzymali nagrody w
postaci między innymi czujników tlenku węgla, zestawów oświetlenia rowerowego lub kasków rowerowych. Dodatkowo dla każdego z uczniów przewidziane były "pamiątki", które mamy nadzieję pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz pozwolą na profesjonalne udzielenie pierwszej pomocy, gdy zajdzie potrzeba.
Serdecznie dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach oraz Policji w
Białobrzegach za pomoc w realizacji wydarzenia.

Zadanie publiczne pn. Poprawa poziomu bezpieczeństwa młodzieży województwa mazowieckiego jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W 2023 roku realizowaliśmy zadanie w ramach którego odbyło się 6 spływów kajakowych z udziałem dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Każdy spływ rozpoczynał się od instruktażu przeprowadzonego przez Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej. Po dopłynięciu do bazy WOPR na uczestników czekał posiłek w formie grilla oraz ognisko. Na zakończenie ratownicy WOPR przedstawili zasadny udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzili pokaz symulowanej akcji ratowniczej.

 

Realizowane zadania- Turystyka

 

 

Powiatowe WOPR w Białobrzegach w 2022 roku otrzymało od Wojewody Mazowieckiego dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego. Kwotę dotacji 25 000 zł przeznaczono na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego.

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2021 roku zakupiliśmy silnik zaburtowy strugowodny Yamaha F50HELT o wartości 44500 zł. Kwota 32730,80 zł pokryta została ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie polegało na realizacji działań z zakresu ratownictwa wodnego, związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej oraz operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego. Łączna wartość zadania-76072 zł, dotacja z budżetu państwa - 52730,80 zł.

Zakup silnika dofinansowany zostały również przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w kwocie 4539 zł w ramach zadania publicznego „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpilicznych gminy Białobrzegi”. Pozostały nakład pokryliśmy ze środków pochodzących z darowizn.