W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2021 roku zakupiliśmy silnik zaburtowy strugowodny Yamaha F50HELT o wartości 44500 zł. Kwota 32730,80 zł pokryta została ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie polegało na realizacji działań z zakresu ratownictwa wodnego, związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej oraz operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego. Łączna wartość zadania-76072 zł, dotacja z budżetu państwa - 52730,80 zł.

Zakup silnika dofinansowany zostały również przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w kwocie 5000 zł w ramach zadania publicznego „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpilicznych gminy Białobrzegi”. Pozostały nakład pokryliśmy ze środków pochodzących z darowizn.