Celem Białobrzeskiego WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodach śródlądowych m.in. odkryte pływalnie, kąpieliska itp.

Białobrzeskie WOPR swoje cele realizuje poprzez organizowanie wodnej służby ratowniczej w tym drużyn oraz patroli. Współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół na temat “bezpiecznego przebywania na terenie przywodnym”

Terenem naszego działania jest akwen rzeki Pilicy z przyległościami od miejscowości Tomczyce do Białej Góry.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów obejmują wszystkie szkoły w powiecie białobrzeskim.